GOWI CDG 507 - Andaluzja
Leszek Dranicki (P. Lemańczyk, J. Olter)

Utwory:

  1. Siedemnastka
  2. Serenada dla konającego byka
  3. Walcówka
  4. Andaluzja
  5. Czekanie
  6. Habanera in Jazz
  7. Malaga Bitter
  8. Kujawiak Samosierra

Data nagrania:

29-31 X 1997

Płytę można kupić w sklepie internetowym GiGi